Chrome 81 will not load mixed content 358298

Chrome 81 to najnowsza wersja popularnej przeglądarki internetowej Chrome firmy Google. W tej wersji Chrome nie będzie już ładować zmieszanego zawartości, co oznacza, że strony internetowe będą musiały dostosować się do nowych wymagań bezpieczeństwa. Zmieszana zawartość to treści, które są ładowane z różnych źródeł, takich jak serwery HTTP i HTTPS. Wprowadzenie tego ograniczenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników Chrome i ochronę ich przed atakami hakerskimi.

Jak uzyskać dostęp do zablokowanych treści mieszanych w Chrome 81

Aby uzyskać dostęp do zablokowanych treści mieszanych w Chrome 81, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz Chrome i przejdź do Ustawień.

2. Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”.

3. Wybierz opcję „Ustawienia zawartości”.

4. Wybierz opcję „Treści mieszane” i wybierz opcję „Zezwalaj na wszystko” lub „Zezwalaj tylko na witryny, które ufasz”.

Jak zapobiec blokowaniu treści mieszanych w Chrome 81

Aby zapobiec blokowaniu treści mieszanych w Chrome 81, należy skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki. W tym celu należy otworzyć Ustawienia Chrome i wybrać sekcję „Bezpieczeństwo i prywatność”. Następnie należy kliknąć opcję „Ustawienia zabezpieczeń” i wybrać „Zezwalaj na treści mieszane”. Po wykonaniu tych czynności Chrome 81 będzie już zapobiegał blokowaniu treści mieszanych.

Jak skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa w Chrome 81, aby uniknąć blokowania treści mieszanych

Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce Chrome 81, aby uniknąć blokowania treści mieszanych, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę Chrome i kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu.

2. Wybierz opcję „Ustawienia” z menu rozwijanego.

3. Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” i kliknij „Ustawienia zaawansowane”.

4. Przejdź do sekcji „Treści sieci Web” i wybierz opcję „Mieszanie treści”.

5. Wyłącz opcję „Blokuj mieszanie treści (mixed content)”, aby uniknąć blokowania treści mieszanych.

6. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”, aby zapisać ustawienia bezpieczeństwa i zakończyć proces konfiguracji.

Jakie są najlepsze praktyki bezpieczeństwa dla stron internetowych, które mają być dostępne w Chrome 81 bez blokowania treści mieszanych

1. Używaj protokołu HTTPS dla wszystkich stron internetowych. Protokół HTTPS zapewnia szyfrowanie połączenia między serwerem a przeglądarką, co zapobiega przechwytywaniu lub modyfikowaniu danych przez osoby trzecie.

2. Używaj certyfikatów SSL/TLS, aby zabezpieczyć połączenia sieciowe i chronić wrażliwe dane użytkowników. Certyfikat SSL/TLS jest ważnym elementem bezpieczeństwa, ponieważ szyfruje połączenia i umożliwia weryfikację tożsamości witryny internetowej.

3. Wykorzystuj mechanizmy uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), aby zwiększyć bezpieczeństwo logowania do witryny internetowej. 2FA wymaga od użytkownika podania hasła oraz dodatkowego kodu autoryzacji, który jest wysyłany na telefon lub adres e-mail użytkownika.

4. Uaktualniaj oprogramowanie i system operacyjny witryny internetowej, aby zapobiec atakom hakerskim i innym zagrożeniom cybernetycznym. Regularne aktualizacje oprogramowania i systemu operacyjnego mogą pomóc w usunięciu luk bezpieczeństwa i ochronić stronę przed nieautoryzowanymi dostępami do jej treści.

5. Wykorzystuj mechanizmy kontroli dostępu (ACL) do ograniczenia dostępu do wrażliwych informacji na stronie internetowej tylko do upoważnionych osób lub grup użytkowników. ACL może być skonfigurowane tak, aby określone grupy użytkowników miały dostęp tylko do określonych czynności lub informacji na stronie internetowej.

Chrome 81 nie będzie ładować zmieszanego zawartości. Oznacza to, że strony internetowe, które mają zarówno bezpieczne, jak i niebezpieczne elementy, nie będą wyświetlane poprawnie w Chrome 81. Oznacza to również, że witryny internetowe muszą być dostosowane do tej zmiany, aby umożliwić prawidłowe wyświetlanie treści.