Australian appeals court: Google nie zniesławiło człowieka – odwrócono decyzję z 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Australii orzekł, że Google nie znieważyło człowieka, odwracając w ten sposób decyzję z 2012 roku. Wydana wtedy decyzja stwierdzała, że Google naruszyło prawa człowieka do czystego imienia i dobrego imienia poprzez publikację linków do artykułów na temat jego oskarżenia o przestępstwo.

Jak Google może wpływać na reputację człowieka: analiza wyroku australijskiego sądu apelacyjnego.

Google może wpływać na reputację człowieka, jak wynika z wyroku australijskiego Sądu Apelacyjnego. W 2018 roku sąd orzekł, że Google ma obowiązek usuwać nieprawdziwe informacje o osobie, które mogą mieć negatywny wpływ na jej reputację. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że Google ma obowiązek usuwać treści, które szkodzą dobremu imieniu i reputacji danej osoby. Oznacza to, że Google może mieć bezpośredni wpływ na reputację człowieka poprzez usuwanie niewiarygodnych lub niesprawiedliwych informacji.

Wyrok ten pokazuje, że Google ma obowiązek chronić prywatność i dobre imię osób, których dotyczą informacje zamieszczone w ich wyszukiwarkach. Oznacza to, że Google musi dbać o to, aby informacje zamieszczane przez nich były prawdziwe i rzetelne oraz aby chronić dobre imię osób dotkniętych skutkami publikowanych treści.

Jak zmienia się prawo w Australii dotyczące ochrony dóbr osobistych w Internecie: przegląd orzeczenia sądu apelacyjnego.

Prawo dotyczące ochrony dóbr osobistych w Internecie w Australii uległo zmianom w wyniku orzeczenia sądu apelacyjnego. W 2018 roku Sąd Apelacyjny stwierdził, że istnieje obowiązek ochrony dóbr osobistych osób, których informacje są publikowane w Internecie. Oznacza to, że osoby, których dane są publikowane online, mają prawo do pozyskania informacji na temat tego, jak ich dane są wykorzystywane i do jakich celów. Ponadto mają prawo do usunięcia lub zmiany swoich danych bez zgody innych stron. Sąd Apelacyjny stwierdził również, że istnieje obowiązek informowania osób o tym, jak ich dane są przetwarzane i jakie są ich prawa dotyczące tych danych. Oznacza to, że firmy muszą udostępniać swoim klientom informacje na temat tego, jak ich dane są przechowywane i wykorzystywane.

Jak chronić swoje dobra osobiste przed niesprawiedliwymi informacjami w Internecie: przykład orzeczenia australijskiego sądu apelacyjnego

Ochrona dóbr osobistych przed niesprawiedliwymi informacjami w Internecie jest ważnym tematem w Australii. W 2019 roku australijski Sąd Apelacyjny orzekł, że osoby, których dobra osobiste zostały naruszone przez niesprawiedliwe informacje w Internecie, mają prawo do odszkodowania. Sąd uznał, że jeśli informacje są fałszywe lub nieprawdziwe i zostały opublikowane w celu zranienia lub obrażenia czyjejś reputacji, to taka osoba ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Oznacza to, że jeśli ktoś uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone przez fałszywe lub nieprawdziwe informacje w Internecie, może skorzystać z pomocy prawnej i dochodzić swoich roszczeń.

Sąd Apelacyjny w Australii orzekł, że Google nie znieważyło człowieka, odwracając tym samym wyrok z 2012 roku. Oznacza to, że Google nie będzie musiało ponosić odpowiedzialności za szkodliwe informacje, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania. Wniosek jest taki, że Google może dalej dostarczać użytkownikom aktualne i dokładne informacje bez obawy o odpowiedzialność za ewentualne szkody.